1.Podaj przyczynę występowania w Australii endemitów.
2.Jakie znaczenie mają wody artezyjskie dla mieszkańców Australii.
3.Opisz pochodzenie Aborygenów oraz podaj ich aktualny udział w liczbie ludności Australii.
Proszę o pomoc.. daje naj.!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:32:36+02:00
1.Endemit - to gatunki rzadkie mające bardzo małe zasięgi geograficzne, wąski zakres wymagań siedliskowych, org. unikatowe.
Najważniejszym z powodów występowania endemitów w Australii jest fakt, że kontynent australijski nie ma dostępu do innych dlatego te gatunki nie mogą się przemieszczać "łatwo" w inny miejsca na świecie.
2. Wody artezyjskie umożliwiają mieszkańcom Australii nie nie tylko ludziom ale i zwierzętom korzystanie z zasobów tych wód w ciężkich warunkach np. na Sawannach pozbawionych wód powierzchniowych - w większości.
3. Aborygen przybył do Australii około 40-60 tyś. lat teamu najprawdopodobniej z południowo-wschodniej Azji, ale mógł przybyć tu znacznie wcześniej - wg. naukowców.
Obecnie wg. danych Aborygeni zajmuja 228000/22 293 129 czyli około 1% ludności.
1 5 1
2010-04-09T15:38:01+02:00
1.Powstanie tak specyficznej fauny i flory w której występują endemity było możliwe dzięki długotrwałej izolacji geograficznej tego kontynentu.
2.Wody artezyjskie mają ogromne znaczenie dla ludzi mieszkających na suchych terenach,przewiercenie leżących nad zbiornikami warstw skalnych, powoduje, że wody wypływają samoczynnie na powierzchnie , w taki sposób powstają studnie.
3. Aborygeni stanowią zaledwie 1 % ludności, są oni rdzennymi mieszkańcami Australii

Pozdrawiam! :))
1 5 1