Odpowiedzi

2010-04-09T15:38:27+02:00
Dziecko powinno zgłosić się do zaufanego nauczyciela pedagoga lub członka rodziny,lub gdy to nie pomoże zadzwonić na telefon zaufania lub zgłosić sie do rzecznika praw dziecka.
Uczniowie mają prawo do nie przygotowania na lekcje do jednej nie odrobionej pracy do mowej i innych rzeczy zawartych w statucie szkoly
2010-04-09T16:05:12+02:00
Mogą mu pomóc następujące instytucje :
- rzecznik praw obywatelskich/
- rzecznik praw dziecka


uczniowie mają prawo:
-wyboru samorządu szkolnego i klasowego
-możliwość zobaczenia swoich ocen
_ możliwość spytania się za co są dane oceny
-opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
-sprawiedliwości, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
-pomocy w przypadku trudności w nauce
-korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków -dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych
-prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
-dziłanie w samorządzie szkolnym
- równość wobec prawa
-/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
mogą ich bronić:
-przez wyradżanie swojej opinii
- poddawanie pomysłów dzięki którym można rozwiązać problem
-zwrucenie się do wychowawcy dyrektora bądż pedagoga w momencie gdy jego prawa bedą naruszane, w celu rozwiązania kłopotu
-