Zad.1 Właściciel sklepu sprowadził towar za 3600zł. ¾ ilości towaru sprzedał z 30% zyskiem, zaś resztę z 2% stratą. Jaki procent zysku stanowi strata? Wynik podaj z dokładnością do 1%.


Zad.2 Klinet wziął z banku kredyt w wysokości 4800zł, za który musiał zapłacić 360zł odsetek. Jakie było oprocentowanie kredytu w skali roku ?

2

Odpowiedzi

2010-04-09T15:27:39+02:00
1. 75% z 3600zł = 0,75 * 3600zł = 2700zł

2700zł * 0,3 = 810zł (ZYSK)

3600 - 2700 = 900 (1/4 sprzedana ze stratą)
900zł - 100%
90zł - 10%
9zł - 1%
18zł - 2% (STRATA)

(ZYSK) 810zł - 100%
(STRATA) 18zł - x%
_________________________
810x = 1800%
x = 2,222(2)%


Strata stanowi 2 % zysku

2.
4800 zł - 100%
48zł -1%

360 : 48zł = 7.5

oprocentowanie wynosilo 7.5 %
2010-04-09T15:30:49+02:00
Zad.1 Właściciel sklepu sprowadził towar za 3600zł. ¾ ilości towaru sprzedał z 30% zyskiem, zaś resztę z 2% stratą. Jaki procent zysku stanowi strata? Wynik podaj z dokładnością do 1%.

3600* 3/4= 2700 zł
2700*30%=2700*3/10= 810 zł
3600-2700=900
900*2/100=18 zł
18/810* 100%= 1800/810= 2,(2)%

Zad.2 Klinet wziął z banku kredyt w wysokości 4800zł, za który musiał zapłacić 360zł odsetek. Jakie było oprocentowanie
kredytu w skali roku ?
360/4800 *100%= 36000/4800= 360/48=7,5%