-Wymień kilka przymiotów Boga – jak je rozumiesz?
-Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a powszednim?
-Co to są grzechy cudze? – wytłumacz
-Co to jest sakrament pokuty i pojednania ?
-Co jest celem ludzkiego życia ? – omów
-Co to jest kościół i kto go założył ?
-Dlaczego kościół, do którego należysz, nazywamy rzymsko – katolickim ?
-Co jest celem i zadaniem kościoła ?
-Co sprawia Duch Święty swoją obecnością w nas ?
-Co to jest bierzmowanie ? Do czego się ono zobowiązuje ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:49:34+02:00
1)Niektóre przymioty Boga:
a) wieczny - zawsze był, jest i będzie
b) wszechmocny - wszystko może uczynić
c) niezmienny - zawsze jest ten sam
d) mądry - wszystko co roi jest mądre i dobre
e) święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi
f) sprawiedliwy - za dobre wynagradza, za złe karze
g) miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi

2)Co to jest grzech ciężki, czyli śmiertelny?
Grzech ciężki jest to w pełni świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych. Powoduje utratę łaski uświęcającej,
sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną.

Co to jest grzech lekki, czyli powszechny?
Grzech lekki jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych małej rzeczy lub nie całkiem świadomie lub niezupełnie
dobrowolnie oraz zaniedbanie rzeczy dobrej. Nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask
uczynkowych, sprowadza kary doczesne, (które są odpokutowaniem na ziemi

3)Grzechy cudze popełniamy, gdy pomagamy bliźniemu popełnić grzech, a więc:
a) namawianie do grzechu
b) zezwalanie na grzech
c) pobudzenie innych do grzechu
d) pochwalanie grzechów
e) milczenie, gdy inni grzeszą
f) pomaganie w grzechu

4) Co to jest sakrament pokuty i pojednania?
W sakramencie pokuty i pojednania kapłan w zastępstwie i w imieniu Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie
świętym. Ten sakrament daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

5)Co jest celem ludzkiego życia?
Dążyć do świętości i żyć według planu Bożego.

6) Co to jest Kościół?
Kościół jest to:
a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i
przyjmowanie tych samych sakramentów.
b) Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć się o Bogu i być znakiem Boga w świecie).
c) Ciało Mistyczne Chrystusa, czyli żywy organizm, którego Głową jest Chrystus, członkami są ludzie ochrzczeni, połączeni z Nim
życiem Bożym, wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

Kto założył Kościół?
Kościół założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów ustanawiając św. Piotra
widzialną głową Kościoła oraz ustanawiając sakramenty.

7)Kościół jest katolicki, to znaczy powszechny, na całym świecie, dla wszystkich. Jest rzymski, ponieważ na ziemi jest prowadzony przez Biskupa Rzymu, czyli papieża

8)Co jest celem i zadaniem Kościoła?
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Jezusa (budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich
ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

9)Duch Święty uświęca, prowadzi do całej prawdy o Bogu i o człowieku, umacnia wiarę, dodaje odwagi. Jego mocą Chrystus przychodzi na ołtarz podczas Mszy św., rozgrzesza, prowadzi w życiu. Bez Niego nic dobrego nie możemy uczynić. Jest sprawcą wszelkiego dobra.

10) Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie swoją wiarę wyznawał, bronił jej i
nią żył.
BIERZMOWANIE zobowiązuje wszystkich, którzy je przyjęli, do postępowania zgodnego z zasadami wiary katolickiej, do odważnego wyznawania i obrony wiary oraz do apostołowania w swoim środowisku, czyli głoszenia postawą życiową, że Jezus jest naszym Zbawicielem.9 5 9
2010-04-09T15:51:39+02:00
-grzechy cudze sa w tedy gdy robimy coś złego pod wpływem innych np. gdy ktoś kradnie pod przymusem
-celem ludzkiego zycia jest jak najgodniej dojść do królestwa niebieskiego
-kościół to zjednoczenie chrzescijan , lud Boży, ciało mistyczne Jezusa,owczarnia P. Jezusa i rodina Boża
kościół założył Jezus
-celem kosciola jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa
-Duch świety napełnia nas mądrością i siłą by męznie wyznawa swą wiare bronic jej i według niej zyc
-bierzmowanie jest to sakrament w którym Duch święty umacnia nas w wierze
-
7 2 7
2010-04-09T15:59:34+02:00
-Wymień kilka przymiotów Boga – jak je rozumiesz?
Niektóre przymioty Boga:
› wieczny - zawsze był, jest i będzie
› wszechmocny - wszystko może uczynić
› niezmienny - zawsze jest ten sam
› mądry - wszystko co roi jest mądre i dobre
› święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi
› sprawiedliwy - za dobre wynagradza, za złe karze
› miłosierny - pragnie zbawienia wszystkich ludzi
-Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a powszednim?
Grzech ciężki jest to w pełni świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych kościelnych rzeczy ważnej. Powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną.
Grzech lekki jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych kościelnych małej rzeczy lub nie całkiem świadomie lub niezupełnie dobrowolnie oraz zaniedbanie rzeczy dobrej. Nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary doczesne, (które są odpokutowaniem na ziemi lub w czyśćcu) przygłusza głos sumienia
-Co to są grzechy cudze? – wytłumacz
Grzechy cudze popełniamy, gdy pomagamy bliźniemu popełnić grzech, a więc:
› namawianie do grzechu
› zezwalanie na grzech
› pobudzenie innych do grzechu
› pochwalanie grzechów
› milczenie, gdy inni grzeszą
› nie karać grzechu
› pomaganie w grzechu
-Co to jest sakrament pokuty i pojednania ?
W sakramencie pokuty i pojednania kapłan w zastępstwie i w imieniu Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym. Ten sakrament daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

-Co jest celem ludzkiego życia ? – omów
Celem ludzkiego życia jest niesienia życia(rozmnażania) o raz dąłżenie do królestwa Bożego
-Co to jest kościół i kto go założył ?

-Dlaczego kościół, do którego należysz, nazywamy rzymsko – katolickim ?
Po rozłamie kościoła podczas upadku imperium rzymskiego nalezelismy do obrzedku rzymskiego i tak pozostało do dziś.
-Co jest celem i zadaniem kościoła ?
Celem kościoła jest ewangelizacja kościoła o raz nawracanie ludu na drogę zbawienia.
-Co sprawia Duch Święty swoją obecnością w nas ?

-Co to jest bierzmowanie ? Do czego się ono zobowiązuje ?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie swoją wiarę wyznawał, bronił jej i nią żył.
5 3 5