Odpowiedzi

2009-11-03T15:52:42+01:00
Tak. Może być, ponieważ dziecko od rodziców o grupie A (mama) i grupie B (ojciec) może mieć grupy krwi takie: "A" "B" "AB" i "0".
Obliczyłem to za pomocą "krzyżówki grup krwi". Grupa 0 to inaczej grupa neutralna, która może być w każdej mieszance.
2009-11-03T17:02:40+01:00
Może być ale tylko jesli jest heterozygotą, za uzasadnienie podam krzyzówkę
Ia- allel dominujacy grupy krwi A
Ib-allel dominujacy grupy krwi B
i- allel recesywny grupy krwi 0

Matka musiała byc heterozygotą bo jeden allel dziecko posiada od niej
Ia i-genotyp matki
jesli ojciec był heterozygota również, czyli
Ib i-genotyp ojca

Iai x Ibi
F1: IaIb, Iai, Ibi, ii
ii-grupa krwi zero

jesli natomiast jest homozygotą to nie moze byc ojciecem dziecka, bo w tym przypadku jego genotyp to IbIb
Iai x IbIb
F1: IaIb, IaIb, Ibi, Ibi
- nie ma osobnika o grupie krwi 0

dla jednoznacznej odpowiedzi nalezałoby zbadac grupy krwi rodziców domniemanego ojca albo najlepiej zrobić testy DNA;)
jakby były jakieś pytanka proszę pisac
1 5 1
2009-11-03T17:16:22+01:00