Odpowiedzi

2010-04-09T15:41:28+02:00
Witam serdecznie ...
Willkommen ...
Dzisiaj wywiad z Magdaleną Dolek ...
Heute, ein Interview mit Magdalena Dolek ...

Dzieńdobry pani Magdaleno !
Guten Morgen, Frau Magdaleno!

Dzieńdobry ....
Guten Morgen ....

Jak pracuje się pani w naszej branży telewizyjnej ....
Wie arbeiten Sie in unserer Branche von Fernsehen ....

A może coś konkretniej ?
Oder vielleicht etwas genauer?

Jak sie pani pracuje z naszą ekipą ....
Wie haben Sie die Arbeit mit unserem Team ....

A bardzo dobrze
Eine sehr gute

A czy planuje pani rozwijać się dalej ...
Und wenn Sie vorhaben, weiter zu entwickeln ...

No a czemu nie ?!
warum nicht?

Dobrze bardzo dziękuje za wywiad ....
Na vielen Dank für das Interview ....
8 2 8