Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:36:27+02:00
Opracował wzory na pole powierzchni i objętość walca, kuli i czaszy kulistej oraz rozważał objętości paraboloidy, hiperboloidy i elipsoidy obrotowej.
- Dość poprawnie oszacował wartość liczby π (pi), którą oznaczył pierwszą literą greckiego wyrazu „permetros” - obwód koła.
- Sformułował prawo Archimedesa. Dzieło „O kuli i walcu” udowodniła m.in., że objętość kuli do objętości opisanego na niej walca pozostaje w stosunku 2:3.
- Archimedesa prawo-jedno z podstawowych praw hydrostatycznych i aerostatyki, w myśl którego na każde ciało zanurzone w cieczy (gazie) działa siła wyporu Fw skierowana pionowo ku górze i równa ciężarowi cieczy (gazu) wypartej przez to ciało.

Mam nadzieję, że pomogłam !:)