W podanych zdaniach nazwij części zdania:
a)Legionowa pieśń żołnierzy polskich stała się później naszym hymnem narodowym.
b)Moja siostra przyniosła wczoraj babci trzy róże.
c)Magda oddała swojej koleżance kilka pożyczonych książek.
d)Pięcioletni Jacek opowiadał z przejęciem swoją historię swojemu bratu.

3

Odpowiedzi

2010-04-09T15:52:02+02:00
A)Legionowa przymiotnik
pieśń rzeczownik
żołnierzy rzeczownik
polskich przymiotnik
stała się czasownik
później okolicznik czasu
naszym przymiotnik
hymnem rzeczownik
narodowym przymiotnik

b)Moja przymiotnik
siostra rzeczownik
przyniosła czasownik
wczoraj okolicznik czasu
babci rzeczownik
trzy liczebnik
róże rzeczownik

c)Magda rzeczownik
oddała czasownik
swojej przymiotnik
koleżance rzeczownik
kilka liczebnik
pożyczonych przymiotnik
książek rzeczownik

d)Pięcioletni przymiotnik
Jacek rzeczownik
opowiadał czasownik
z przyimek
przejęciem rzeczownik
swoją przymiotnik
historię rzeczownik
swojemu przymiotnik
bratu rzeczownik
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:55:28+02:00
A)Legionowa- przydawka
pieśń-podmiot
żołnierzy-dopelnienie
polskich-przydawka
stała się-orzeczenie
później-okolicznik czasu
naszym-przydawka
hymnem-dopelnienie
narodowym.-przydawka

b)Moja- przydawka
siostra- podmiot
przyniosła-orzeczenie
wczoraj- okolicznik czasu
babci- dopelnienie
trzy-przydawka
róże.- dopelnienie

c)Magda-podmiot
oddała-orzeczenie
swojej-przydawka
koleżance-dopelnienie
kilka-przydawka
pożyczonych-przydawka
książek.- dopelnienie

d)Pięcioletni-przydawka
Jacek-podmiot
opowiadał-orzeczenie
z przejęciem- okolicznik sposobu
swoją-przydawka
historię-dopelnienie
swojemu- przydawka
bratu. - dopelnienie

1 5 1
2010-04-09T15:56:28+02:00
Legionowa - przydawka
pieśn - podmiot
żołnierzy - przydawka
polskich- przydawka
stała się- orzeczenie
póżniej - okolicznik
naszym- dopełnienie
hymnem- dopelnienie
narodowym - przydawka

2.
moja- przydawka
siostra- podmiot
przyniosła- orzeczenie
wczoraj - okolicznik
babci- dopelnienie
róże - dopełnienie
trzy - przydawka

3. magda - podmiot
oddała- orzeczenie
swojej - przydawka
koleżance- dopełnienie
kilka- przydawka
ksiązek - dopełnienie
pożyczonych - przydawka

4.
pięcioletni - przydawka
jacek - podmiot
opowiadał- orzeczenie
z przejęciem - okolicznik
swoja - przydawka
historię- dopełnienie
bratu- dopełnienie
swojemu - przydawka
1 5 1