Odpowiedzi

2010-04-09T15:59:16+02:00
1. sacharoza: C₁₂H₂₂O₁₁
węgiel: 12 * 12u=144u
wodór:22*1u=22u
tlen=11*16u=176u

mC:mH:mO=144u:22u:176u=72:11:88

2. glukoza: C₆H₁₂O₆
maltoza: C₁₂H₂₂O₁₁

masa węgla w cząsteczce glukozy: 6*12u=72u
masa cząsteczki: 72u+12u+6*16u=180u
procent masowy węgla:
72u/180u * 100% = 0,4*100%= 40%

masa węgla w cząsteczce maltozy: 12*12u=144u
masa cząsteczki: 144u+22u+11*16u=342u
procent masowy węgla::
144u/342u * 100%= 0,42*100%=42%
Odp.: Większy procent masowy węgla w cząsteczce zawiera maltoza.
1 1 1
2010-04-09T16:14:52+02:00
C12H22O11
M= 342g/mol
M C : M H : M O
12*12 : 22*1 : 11*16
144 : 22 : 176 /2
72: 11 : 88

glukoza: C6H12O6
M = 180g/mol
180g/mol - 100%
6*12 - x
x=40%

maltoza : C12H22O11
M = 342g/mol
342g/mol - 100%
12*12 - y
y=42,10%
większy %masowy węgla zawiera cząsteczka maltozy :)