Odpowiedzi

2010-04-09T16:08:26+02:00
1.
5x⁴+6x³+x²=0 - wyłączamy maksymalny czynnik przed nawias:
x²(5x²+6x+1)=0 teraz
x²=0 albo 5x²+6x+1=0
1przypadek:
x²=0
x=0
2przypadek:
5x²+6x+1=0 - to równanie kwadratowe, zatem liczymy deltę
delta=6²-4*5*1
delta=36-20
delta=16
pierwiastek z delty=4
zatem x₁=-1 x₂=0,2
zbiór rozwiązań: x∈{ -1; 0; 0,2}

2.
a₃=25
a₄=38
policzmy różnicę r : 38-25=3

teraz liczymy a₁ korzystając z a₃ lub a₄ :
a₃=25
a₃=a₁+(3-1)*3
25=a₁+(3-1)*3
a₁=19

teraz liczymy a₈
a₈=19+(8-1)*3
a₈=19+21
a₈=40

3.
-12x²-x+1>0
liczymy deltę
delta=(-1)²*(-12)*1
delta=49
pierwiastek z delty=7

x₁=¼
x₂=-⅓

zaznaczamy to na osi i rysujemy parabolę o ramionach do dołu (bo współczynnik a jest ujemny) i zapisujemy rozwiązanie:
x∈(-⅓;¼)

jeśli potrzebujesz rysunek to daj znać gg18820925 ;)
2010-04-09T16:15:31+02:00
1.
5x⁴+6x³+x²=0
x²(5x²+6x+1)=0
x²=0 albo 5x²+6x+1=0
1przypadek:
x²=0
x=0
II przypadek:
5x²+6x+1=0
delta=6²+4*5*1
delta=36-20
delta=16
pierwiastek z delty=4
zatem x₁=-1 x₂=0,2
zbiór rozwiązań: x∈{ -1; 0; 0,2}


zad2
a₃=25
a₄=38
policzmy różnicę r : 38-25=3

teraz liczymy a₁ korzystając z a₃ lub a₄ :
a₃=25
a₃=a₁+(3-1)*3
25=a₁+(3-1)*3
a₁=19

teraz liczymy a₈
a₈=19+(8-1)*3
a₈=19+21
a₈=40
2010-04-09T16:51:12+02:00
Zad.1 5x⁴+6x³+x²=0
x²(5x²+6x+1)=0
a=5 b=6 c=1
Δ=6²-4×5×1
Δ=16
√Δ=4
x₁=(-6-4)÷(2×5)=-1
x₂=(-6+4)÷(2×5)=-⅕
0dp.x=-1, 0, -⅕
zad.2
a₃=25
a₄=28
r=a₄-a₃=28-25=3
a₃=a₁+2×r => 25=a₁+2×3
25-6=a₁
a₁=19
a₈=a₁+7×r
a₈=19 +7×3
a₈=40
0dp. a₈=40
zad.3
-12x²-x+1>0
a=-12 b=-1 c=1
Δ=(-1)²-4×(-12)×1
Δ=49
√Δ=7
x₁=(1-7)÷2×(-12)=¼
x₂=(1+7)÷2×(-12)=-⅓
odp. x∈(-nieskończoności,-⅓)∨(¼,nieskończoności)