Napisz równania rekacji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi sposobami.
e)MgSO4 f)Na3PO4 g)NaCl h)K2SO4 i)Ca(NO3)2

przykład jak to trzeba robić
np Mg(NO3)2
rekacja zobojętniania
Mg(OH)2 + 2HNO3 ----> Mg(NO3)2 + 2H20
zapis jonowy
Mg²+ + (OH)2- + 2OH- +2H+ + 2NO3- ---> Mg2+ 2NO3- +2H20
skrócony zapis jonowy
2OH- +2H+ ---> 2H20
metal + kwas
Mg + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + H2(strzałka do góry)
zapis jonowy
Mg+2 + 2H+ + 2NO3- -----> Mg+2 + 2NO3- + H2
skrócony zapis jonowy
Mg+2H+ -----> Mg2+ +H2
tlenek metalu + kwas
MgO + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + H2O

1

Odpowiedzi

2009-04-25T17:46:04+02:00
E) MgSO4

Reakcja zobojętniania

Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2 H2O
Mg+2 + 2OH- + 2H+ + SO4-2 -> Mg+2 + SO4-2 + 2H2O
2OH- + 2H -> 2 H2O

Metal + kwas

Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2^
Mg + 2H+ + SO4-2 -> Mg+2 + SO4-2 + H2
Mg + 2H+ -> Mg+2 + H2

Tlenek metalu + kwas

MgO + H2SO4 -> MgSO4 + H2O

f) Na3PO4

Reakcja zobojętniania

3 NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3 H2O
3Na+ + 3OH- + 3H+ + PO4-3 -> 3 Na+ + PO4-2 + 3 H2O
3OH- + 3H+ -> 3 H2O

Metal + kwas

6 Na + 2 H3PO4 -> 2 Na3PO4 + 3 H2^
6 Na + 6 H+ + 2 PO4-3 -> 6 Na+ + 2 PO4-2 + 3 H2
6 Na + 6H+ -> 6 Na+ + 3 H2

Tlenek metalu + kwas

3 Na2O + 2 H3PO4 -> 2 Na3PO4 + 3 H2O

g)NaCl

Reakcja zobojętniania

NaOH + HCl -> NaCl + H2O
Na+ + OH- + H+ + Cl- -> Na+ + Cl- + H2O
OH- + H+ -> H2O

Metal + kwas

2 Na + 2 HCl -> 2 NaCl + H2^
2 Na + 2H+ + 2Cl- -> 2 Na+ + 2 Cl- + H2
2 Na + 2H+ -> 2 Na+ + H2^

Tlenek metalu + kwas

Na2O + 2 HCl -> 2 NaCl + H2O

h) K2SO4

Reakcja zobojętniania

2 KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2 H2O
2 K+ + 2 OH- + 2H+ + SO4-2 -> 2 K+ + SO4-2 + 2 H2O
2 OH- + 2H+ -> 2 H20

Metal + kwas

2 K + H2SO4 -> K2SO4 + H2^
2K + 2H+ + SO4-2 -> 2K+ + SO4-2 + H2
2K + 2H+ -> 2K+ + H2

Tlenek metalu + kwas

K2O + H2SO4 -> K2SO4 + H2O

i) Ca(NO3)2

Reakcja zobojętniania

Ca(OH)2 + 2 HNO3 -> Ca(NO3)2 + 2 H2O
Ca+2 + 2OH- + 2H+ + 2NO3- -> Ca+2 + 2 NO3- + 2 H2O
2OH- + 2H+ -> 2H2O

Metal + kwas

Ca + 2 HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2
Ca + 2H+ + 2NO3- -> Ca+2 + 2NO3- + H2
Ca + 2H+ -> Ca+2 + H2

Tlenek metalu + kwas

CaO + 2 HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O1 5 1