B) Na podstawie wiadomości zdobytych na lekcji geografii w poprzedniej klasie, wyjaśnij czym różnią się ekstensywny i intensywny w sposób gospodarowania. Następnie napisz, który z nich przeważa w Stanach Zjednoczonych. Uzasadnij swoją odpowiedź.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Wyjaśnij terminy.

specjalizacja produkcji -


rolnictwo wysokotowarowe -

1

Odpowiedzi

2010-04-09T18:38:47+02:00
Intensywny - wyskokotowarowy, nastawiony na eksport, najczęściej wyspecjalizowany i mocna zmechanizowany, kapitałochłonny

ekstensywny - pracochłonny, mała mechanizacja, niskotowarowy,

USA - moim zdaniem intensywny, wielkoobszarowy, kapitałochłonny, mocno zmechanizowany. - duże obszary uprawy np. kukurydzy duży eksport kukurydzy, ale mało pracochłonny bo większość robią maszyny.

specjalizacja produkcji - to jak dane państwo zajmuje się produkcją jednego gatunku np rośliny np kukurydzy a nie tak że produkuje wszystko po trochu

rol. wysokotowarowe - to taki w którym większość zbiorów idzie na sprzedaż nie jest na własny użytek właściciela.