Odpowiedzi

2010-04-09T16:16:41+02:00
J.Lock- źródłem wiedzy ludzkiej jest doświadczenie (empiryzm).

F.Kartezjusz-podstawowym żródłem poznania jest rozum (racjonalizm).

Monteskiusz-twórca zasady o podziale władzy w państwie na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Wolter-zwolennik tolerancji, wolności słowa,głosił potrzebę zmiany prawa na bardziej sprzyjające obywatelom.

Jan Jakub Rousseau-państwo jest wynikiem umowy społecznej lub powierza władzę monarchom i może w każdej chwili ją odebrać.