Proszę o pomoc nie orientuję się zbyt w tej lekturze.

Porównaj głównych bohaterów z Syzyfowych Prac Marcina Borowicza i Andrzeja Radka.Oto tabela którą mam rozwiązać za waszą pomocą:

Bohater / Marcin Borowicz / Andrzej Radek

pochodzenie
społeczne

rodzina


Warunki
materialne


Sposób uzyskania
wykształcenia

Stosunek do nauki

Stosunek do kolegów

Stosunek do zaborców

stosunek do polskości

Cechy charakteru

Ocena bohatera

Z góry dzięki !

1

Odpowiedzi

2010-04-09T16:41:16+02:00
Bohater Marcin Borowicz Andrzej Radek
poch.społ. szlachcic chłop
rodzina wspierająca matka rodzina nieuświadomiona
warunki materialne niczego mu nie brakuje bieda
ze względu na zapobie-
gliwośc matki
sposób uzyska- zapobiegła matka Paluszkiewicz+ ogromny wk
nia wykształcenia ład własny
stosunek do nauki mniej emocjonalny, nauka to dla niego przywilej
na początku uczy sie
dla matki
stosunek do kolegów cieszył sie autorytem, samotnik, z trudem nawiązy-
wzbudzał respekt wał kontakt
stosunek do zaborców często bywał u trafił na odpowiednich
i polskości prof.Zabielskiego, nauczycieli

cechy charakteru wesoły, żywy, samodzielny, mądry,
ciekawy świata, wrażliwy, zaradny,skromny,
uległy,łatwowierny, cichy, uparty, miał silny
dojrzały moralnie i charakter, posiadał
politycznie. Potrafił poczucie własnej
uznac swoje błedy przynależności
narodowej i społecznej
taktowny, rozumie
i współczuje cierpiącym,
jest szczery, otwarty,
uczciwy,patrityczny
1 1 1