Ekologia bywa czasami nazywana ekonomią biologii. Na lekcjach przedsiebiorczości posługujemy się terminami ekonomicznymi. Które z nich możemy użyć omawiając zagadnienia obiegu materii i przepływu energii w ekosystemie ( 3 pojęcia)?
1.
2.
3.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T18:12:54+02:00
1. Ochrona przyrody
2. ochrona środowiska
3.Biotop lub Biocenoza