Uzupełnij zapisy według przykładu.
Przykład:7 Al2O3 - 7 cząsteczek, w których skład wychodzi łącznie 14 atomów glinu i 21 atomów tlenu

a) 4 PbS - ...............................
b) 3 KOH - ..................................
c) 5 Br2 - ..................................
d) 3 CO2 - ......................................
e) 2 H2SO4 - .................................
f) ................... - 3 cząsteczki, w których skład wchodzą 3 atomy miedzi i 3 atomy siarki
g) ................. - 5 cząsteczek tlenu, w których skład wchodzi łącznie 10 atomów tlenu

h) ..................... - 4 cząsteczki, w których skład wchodzi łącznie 8 atomów manganu i 28 atomów tlenu

i) ..................... - 2 cząsteczki, w których skład wchodzą łącznie 4 atomy wodoru i 2 atomy tlenu

1

Odpowiedzi

2010-04-09T16:18:33+02:00
A) 4 cząsteczki w której skład wchodzi łącznie 4 atomy ołowiu i 4 atomy siarki
b) 3 cząsteczki, skład: 3 atomy potasu, 3 atomy tlenu i 3 atomu wodoru
c) 5 cząsteczek bromu składa się z 10 atomów bromu
d) 3 cząsteczki dwutlenku węgla składające się z: 3 atomów węgla i 6 at tlenu
e) 2 cząst. kw siarkowego (VI) sklada się z 4 at wodoru, 2 at siarki, 8 at tlenu
f) 3 CuS
g) 5 O2
h) 4 Mn2O7
i) 2 H2O
6 3 6