Odpowiedzi

2010-04-09T16:17:44+02:00
1.Reakcja egzoenergetyczna i endoenergetyczna
2.reakcja spalania
3.liczba masowa i atomowa
4. wiązanie kowalencyjne
5. wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, niespolaryzowane
6. Kationy, Aniony


Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:21:30+02:00
- ja miałem na egzaminie gimnazjalnym do policzenia masę cząsteczkową danego związku - z tego co pamiętam to był tlenek siarki (VI),
- dwa razy trafiłem osobiście na wykres rozpuszczalności i odczytywanie danych z tabeli, tzn. jaka jest rozpuszczalność danej soli w danej temperaturze, albo ile tej soli jest, itp.
- mogą się pojawić również zadania na stężenie procentowe, w których trzeba policzyć masę substancji, masę roztworu lub stężenie nowego roztworu, który powstał w wyniku dodania substancji lub wody,
- reakcje dysocjacji, spalania, zobojętniania
- odróżnianie wiązań kowalencyjnych od jonowych,
- mogą się pojawić pojęcia reakcji endo- i egzo- (przykłady), ale się z nimi nie spotkałem