Odpowiedzi

2010-04-09T16:33:24+02:00
2010-04-09T16:40:39+02:00
Biedronki nie mozna zaliczyć do owadów społecznych, gdyż nie występuje u nich podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki dla dobra grupy.
Z podziału pracy korzyści odnosi cały rój. Aby społeczeństwo owadzie mogło właściwie funkcjonować, pomiędzy osobnikami musi ustalić się odpowiedni sposób porozumiewania się ze sobą, dzięki któremu będą mogły one pomyślnie egzystować w takiej grupie. Owady, tak jak ludzie, porozumiewają się ze sobą za pomocą dotyku, zapachu, dźwięku i wzroku. Przesyłają informacje, głaskając się czułkami, produkują różnego rodzaju chemiczne substancje zapachowe zwane feromonami, za pomocą, których komunikują innym osobnikom kolonii o tym, co się wokół nich dzieje.
Wiele owadów wykazuje zdolności społeczne, którym instynkt nakazuje budowanie kolonii i życie społeczne owady porozumiewają się i tworzą pewne formy kultur. Są to tak zwane owady społeczne. Te owady są najinteligentniejsze z owadów. Najbardziej rozwinięte kulturowo są mrówki.
Każda mrówka ma swoje obowiązki i każda stara się je wypełniać. Jak w idealnym królestwie.
2 5 2