Geografia Puls Ziemi 2 klasa :
5/52
C) Na podstawie dostępnych źródeł, wymień towary eksportowane przez "azjatyckie tygrysy"
1/53
b) Napisz, z jakiego rodzaju elektrowni pozyskuje się obecnie najwięcej energii elektrycznej na świecie. Czy wg Ciebie jest to korzystne dla środowiska przyrodniczego ? Uzasadnij swoją odpowiedź .
6/55
W Polsce wstrzymano budowę elektrowni jądrowej . Napisz czy była to właściwa decyzja . Uzasadnij swoją odpowiedź.
6/59
Budowa Zapory Trzech Przełomó na rzece Jangcy w Chinach budzi na całym świecie wiele kontrowersji . Na podstawie różnych źródeł informacji wypisz argumenty za i przeciw budowie największej zapory wodnej na świecie.
4/61
Wymień produkty wytwarzane w zakładach przemysłu high-tech

1

Odpowiedzi

2010-04-09T18:08:20+02:00
5c/52
- rowery
- statki
- samochody
- wyroby elektroniczne
- obuwie
- tekstylia
- ryby
- stal
- kompletne obiekty przemysłowe [ chemiczne, energetyczne, telekomunikacyjne ]
- chemikalia
- ropa naftowa
- maszyny i urządzenia przemysłowe


1b/ 53
Najwięcej energii elektrycznej pozyskuje się z elektrowni cieplnych. Pochodzi z niej prawie 60 % produkowanej na świecie energii elektrycznej. Nie jest to korzystne dla środowiska przyrodniczego, ponieważ spala się bardzo dużo węgla co przyczynia się do zwiększonej emisji pyłów i gazów do atmosfery.

6/55
Według mnie była to dobra decyzja, ponieważ elektrownie jądrowe są niekorzystne dla środowiska przyrodniczego. Według mnie można wykorzystać dwie wielkie rzeki- Wisłę i Odrę, na których mogłyby się znaleźć hydroelektrownie.

6/59
Argumenty za budową Zapory Trzech Przełomów:
- plusem jest to,że zapora jest też elektrownią wodną, co oznacza że nie jest wykorzystywane substancje promieniotwórcze lub np. węgiel kamienny czy węgiel brunatny
-ochrona przed powodziami
- zwiększenie żeglowności rzeki ( oznacza to że wielkie statki oceanicze będą docierać w głąb lądu)
- atrakcja turystyczna

Argumenty przeciw:
- przez powstanie zapory zostaną zalane liczne zabytki
- aż 1,4 milionów osób musiało zmienić swoje miejsce zamieszkania
- według ekologów, zapora zagraża egzystencji niektórych ssaków wodnych i ryb
- według geologów skala sztucznego zbiornika może byc tak wielka, że może wpłynąć na tektonikę


4a/61
- procesory
- światłowody
- oprogramowania komputerów
- sprzęty telekomunikacyjne
- kosmetyki
-leki
- części do przemysłu lotniczego, kosmicznego