1)dla pierwiastka E o konfiguracji 1s2 2s2 3p6 3d10 4s2 4p3 podaj
-wzór sumaryczny tlenku w którym pierwiastek ma najwyzsza wartościowość
-wzór sumaryczny wodorku pierwiastka
2)podaj liczbę niesparowanych elektronów w atomach:
-azotu
-bromu
-ołowiu
3) stosując zapis klatkowy scharakteryzuj z jakich podpowłok i z ilu obitali jest zbudowana powłoka trzecia (M)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T21:19:41+02:00
1. jest to arsen As AsO3
As2O
2. W azocie jest 3 ele. niesparowane
w bromie jest 1 ele niesparowany
w ołowiu sa 2 ele niesparowane
3 zbudowana jest z powłok K L M zbudowana z 5 orbitali
1 1 1