1.
liczbami całkowitymi spełniającymi równanie |2x+3|=5 są:
a)1 i -4
b)1 i 2
c)-3 i -4
d)-2 i 2
2.
suma miar katów wpisanego i środkowego opartych na tym samym łuku wynosi 150⁰.miary tych katów wynosza:
a)wpisany 100⁰ środkowy 260⁰
b)wpisany 100⁰ środkowy 50⁰
c)wpisany 50⁰ środkowy 100⁰
d)wpisany 50⁰ środkowy 310⁰
3.
podstawy trapezu równoramiennego, opisanego na kole mają długości 6cm i 8 cm. ramię trapezu ma:
a)7cm
b)14cm
c)6cm
d)8cm
4.jakie jest pole sześciokąta foremnego. którego bok ma długość 4√3cm?
a)72√3
b)36√3
c)12√3
d)24√3
odpowiedzi w cm²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:49:57+02:00
1. d
2. c ponieważ jeśli kąty są oparte na tych samych łukach to mają miarę "alfa" i "2 alfa".
3. c
4. b