Odpowiedzi

2010-04-09T16:28:18+02:00
* etap pionierski – przypadkowe pojawienie się różnych organizmów o najmniejszych wymaganiach, tzw. pionierskich; są to na ogół glony, mchy, porosty lub trawy; zespołem pionierskim w przypadku sukcesji wtórnej jest fragment uprzedniej biocenozy.
* etap migracyjny – pojawienie się nowych gatunków roślin i zwierząt wypełniających stopniowo zajmowaną przestrzeń;
* etap zasiedlający – rozprzestrzenianie się organizmów i kolonizacja wcześniej przybyłych;
* etap konkurencyjny – nisze ekologiczne zdobywają organizmy silniejsze, komplikują się łańcuchy i sieci troficzne;
* etap stabilizacji – powstanie zrównoważonego ekosystemu; ostateczny ekosystem, jaki wykształca się na danym terenie, nazywa się klimaksem.
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:30:15+02:00
SPOSÓB ZARASTANIA JEZIOR
A. Jezioro przed sukcesją.
B. Odkładająca się na dnie jeziora materia tworzy grube pokłady mułu.
C. Jezioro staje się płytsze; wypłycenie się brzegw prowadzi do przesuwania się granicy wody i lądu.
D. Jezioro stopniowo zarasta.
E. Dalsze zmiany sukcesywne prowadzą do powstania lasu według schematu:
bagno ---> torfowisko ---> zarośla krzewiaste ---> las
9 4 9