Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T17:36:34+02:00
Witaj :)

Stwierdzenie to nie jest prawdziwe, ponieważ równoważyć / najogólniej doda -
wać / się mogą siły działające na to samo ciało /czyli zaczepione w tym samym
punkcie /. Tymczasem siła dośrodkowa i odśrodkowa zaczepione są w różnych
ciałach. Dobrym przykładem jest wirowanie ciężarka na sznurku. Nasza ręka
poprzez sznurek /tzw. więzy/ działa na ciężarek siłą dośrodkową /zaczepioną w
środku ciężkości ciężarka/, a ciężarek poprzez sznurek działa na naszą rękę - siłą odśrodkową zaczepioną w naszej ręce. Tak więc siły te nie mogą się
równoważyć, tak jak nie mogą równoważyć się siły akcji i reakcji.

Semper in altum........................pozdrawiam :)
2 3 2