Kochani pomozecie? Bardzo was prosze..;***
Dam naj za dobre rozwiazanie i za obliczenia! ;***

Zadanie:
Kocioł o śr.6dm i wys.5 dm wypełniony jest grochówka az po brzegi. Chochla ma kształt półkuli o promieniu 6cm. Żołnierze dostaja po dwie chochle zupy. Czy starczy zupy dla 150 żołnierzy?

Prosze o obliczenia..;**
Z Gory dziekuje ;***

3

Odpowiedzi

2010-04-09T16:27:21+02:00
Dane
kocioł walec
2r=6dm
r=3dm=30 cm
h=5 dm=50 cm
П= 3,14
chochla półkula
r1=6 cm
П=3,14

Oblicz
Vw objętość walca
Vch objętość chochli = objętość kuli :2
Wzory
Vw=П*r^2*h
Vch= ((4/3)*П*r^3):2
Vw=3,14*(30)^2*50
Vw=141300 cm3
Vch=((4/3)*3,14*(6)^3):2
Vch=452,32 cm3
Porcja dla jednego żołnierza Vch*2 = 904,64 cm3
ilość porcji
Vw:objętość porcji
141300:904,64=156,1 porcji czyli 156 porcji
Odpowiedź
Zupy starczy dla 150 żołnierzy
1 4 1
2010-04-09T16:27:25+02:00
2010-04-09T16:32:30+02:00
V walca= 3²*5π=45π
V kuli= ¾π * 0,216= 0,288π
0.288π * 150 = 43,2π
1 2 1