Odpowiedzi

2009-11-03T15:56:39+01:00
Na litery:
np. marchewka
m-a-r-c-h-e-w-k-a
Na głoski:
np. samochód
s-a-m-o-ch-ó-d
Na sylaby:
np. rower
ro-wer
21 3 21
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T16:53:44+01:00
Np. na litery: w-y-r-a-z, p-r-z-y-k-ł-a-d, w-a-n-n-a;
na głoski: w-y-r-a-z, p-rz-y-k-ł-a-d, w-a-n-n-a;
na sylaby: wy-raz, przy-kład, wan-na;

Gdy dzielimy wyraz na sylaby, kiedy są 2 litery obok siebie rozdzielamy je. W podziale na głoski jak są dwuznaki obok siebie czyli np. dz, rz,cz to traktujemy je jako jedną głoske.
:)

21 3 21