1.Uzupełnij zdania:
Konstytucja 3 maja wywołała niezadowolenie stronnictwa............oraz........ .Hetmani podpisali w Petersburgu......... , którą ogłoszono w maju....... r. w ........ . W tym samym miesiący w granice Rzeczypospolitej wkroczyła ............. ...... .Rozpczęła się wojna w obronie ........... .Wojskami polskimi dowodził ..... .............. .Umiejętnościami wojskowymi wykazał się,znany również z walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych, .......... ........... .Odniósł on zwycięstwo w bitwie pod .......... .

Daję naj:]

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T16:56:15+02:00
Konstytucja 3 maja wywołała niezadowolenie stronnictwa hetmańskiego oraz przeciwników polityczny .Hetmani podpisali w Petersburgu akt konfederacji, która ogłosili w maju 1792 roku.W tym samym miesiącu w granice Rzeczypospolitej wkroczyła 100-tysięczna armia rosyjska.Rozpoczęła się wojna w obronie ojczyzny-zatrzymania armii rosyjskiej.Wojskami polskimi dowodził Józef Poniatowski.Umiejętnościami wojskowymi wykazał się,znany również z walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych,Tadeusz Kościuszko.Odniósł on zwycięstwo w bitwie pod Dubienką.
3 5 3