Zad.1 W ciągu kolejnych siedmiu dni szkolnego rajdu rowerowego przebyto trasy o długości : 26 km, 34km, 40km, 44km, 45km, 37km, 26km. Oblicz średnią długość trasy przebytej jednego dnia oraz odchylenie standardowe.

Zad. 2 Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5}losujemy dwie i zapisujemy w kolejności losowania. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 5.

Zad.3. Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4 cm, a przekątna tej bryły ma długość 9 cm. Oblicz objętość graniastosłupa.

Zad.4. Z drutu o długości 48 cm wykonano szkielet ostrosłupa czworokątnego prawidłowego o wszystkich krawędziach równej długości . Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

Zad.5. Tworząca stożka ma długość 6 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30⁰ . Oblicz długość promienia podstawy oraz wysokość tego stożka.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T16:39:16+02:00
Zad.1 W ciągu kolejnych siedmiu dni szkolnego rajdu rowerowego przebyto trasy o długości : 26 km, 34km, 40km, 44km, 45km, 37km, 26km. Oblicz średnią długość trasy przebytej jednego dnia oraz odchylenie standardowe.
26 + 34 + 40 +44 +45 + 37 + 26 = 252
252 / 7 = 36
Średnia - 36 km ; D


Zad. 2 Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5}losujemy dwie i zapisujemy w kolejności losowania. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 5.
na końcu musi byc 5 a na początku dowolna


Zad.3. Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4 cm, a przekątna tej bryły ma długość 9 cm. Oblicz objętość graniastosłupa.

1 5 1