1.Rozwiąż test dotyczący cech estrów.Podkreśl prawidłowe dokończenia stwierdzeń , a umieszczone przy nich litery - czytane kolejno - utworzą hasło.Napisz wyjaśnienie hasła.
1.Ester to produkt reakcji :
e)zobojętnienia
t)estryfikacji
z)hydrolizy
2.Estry występują :
u)w ropie naftowej
ł)w kwiatach i owocach
n)w wodzie mineralnej
3.Nazwa estru składa się z dwóch wyrazów :
u)wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu
h)wyraz pierwszy związany jest z nazwą kwasu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od alkoholu
o) wyraz pierwszy związany jest z nazwą alkoholu , drugi to nazwa alkilu pochodzącego od kwasu
4.Grupa funkcyjna estrów nosi nazwę:
l)hydroksylowej
p)karboksylowej
s)estrowej
5.Ester o wzorze sumarycznym C2H5COOCH3 nosi nazwę :
w)etanianu metylu
z)propanianu metylu
k) metanianu propylu
6.W reakcji otrzymywania estrów bierze udział stężony kwas siarkowy (VI), ponieważ :
c)jest silnie higroskopijny przez co zwiększa wydajność reakcji otrzymywania estru
e)jest higroskopijny przez co zmniejsz wydajność reakcji otrzymywania estru
i)opóźnia reakcję chemiczną
7.Estry znalazły zastosowanie :
r)w produkcji nawozów sztucznych
z)w produkcji mydeł,perfum,wód kwiatowych jako substancje zapachowe
d)jako substancje bakteriobójcze
8.Pod wpływem wody estry:
g)dobrze się rozpuszczają
c)ulegają reakcji zobojętniania
e) ulegają reakcji hydrolizy

2

Odpowiedzi

2010-04-09T16:41:50+02:00
1. estryfikacji
2. tu nie wiem
3. h/u
4. s
5. w
6. c
7. z
8. e
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:42:11+02:00
1. t (estryfikacji, bo to jest reakcja ich otrzymywania)
2. ł (w kwiatach i owocach, bo mają przyjemny zapach)
3. u
4. s (hydropksylowa to OH, karboksylowa to COOH)
5. "w"? powinno być "z" bo "z" jest poprawną nazwą (pierwsza część nazwy jest od kwasu, druga od alkoholu)
6. c (H2SO4 jest silnie higroskopijny i pochłania wodę, nie hamuje reakcji estryfikacji)
7. z (perfumy, itp., bo mają przyjemny zapach)
8. e (hydroliza tylko tu pasuje)

TŁUSZCZE - są to estry wyższych kwasów karboksylowych (inaczej zwanych tłuszczowymi) i glicerolu (gliceryny). Są lżejsze od wody, a ich pH jest obojętne.

od razu wiedziałem, jakie będzie rozwiązanie :-)
jeżeli potrzebujesz wyjaśnienia odpowiedzi, to mogę też dodać
10 4 10