Odpowiedzi

2009-11-03T15:58:10+01:00
2009-11-03T15:59:39+01:00
  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T16:02:37+01:00
W Rosji były 2 rewolucje. pierwsza była w lutym 1917 i w październiku 1917.pryczynami były klęski rosji na frontach I wojny. przebieg wydarzeń;w lutym rozpoczęły się demonstarcje i strajki,brakowalo żywności,najwięcej manifestacji organziowali robotnicy petersburga.car abdykował ale jego brat nei chciał przejąć władzy.utworzono rząd tymczasowy, na czele z księciem jerzym lwowem a następnei aleksander kierjeński.w ten sposob dokonała się rewolucja lutowa-zniesiono carat i rosja zaczęła zmierzać do demokracji.zdecydowano sie na zwołanie parlamentu,który miał uchwalić konstytucję-pracę nad jej tekstem miano prowadzić w grudniu 1918 r. ogłoszono rosję republiką,dano swobody demokratyczne,ogloszono amnestię dla więźniów politycznych narodomo,które meiszkały w rosji dano autonomię,zniesiono też karę śmierci i zlikwidowano carską policję. ten rząd nei zwrócił uwagi an problem chłopski czyli nie nadano chłopom ziemi,natomiast władza upierała się przy kontynuowaniu wojny aż do zwycięstwa.było to neizgodne z interesami proletariatu,który chciał pokoju.w wyniku rewolucji lutowej rosja stała się republika burzuazyjną,co neizadowalało bolszewików kierowanych przez lenina,dlatego on glosil konieczność dalszej rewolucji-rewolucji proletariackiej.władze tępiły te dążenia i lenin musiał uciekać do finlandii.bolszewicy rozwijali agitację wśród chłopów,robotników,głosząc zasae 'cała władza w ręce rad',bo dawało możliwości tworzenia samorządów,stwarzało iluzję,iż robotnicy i chłopi rządzą państwem.26.X.1917 r. bolszewicy sięgnęli po władzę=rewolucja październikowa.skutki tej rewolucji to zdobycie pałacu zimowego -siedziba rządu tymczasowego,utworzono rząd rewolucyjny,który nazywał sie rada komisarzy ludowych i na jej czele stał lenin ale najwazneijszymi osoabmi byli stalin(gruzin-dżugaszwili),lew trocki.bolszewicy dążyli do natychmiastowego zakończenia wojny,gdyż bali się sukcesów neimeickich a ponadto musieli wojnę zakończyć,gdyż koneicznościa stała się walka z przeciwnikami ich rządów czyl iwalczyl i z kontrrewolucją.kontrrewolucje prowadzili zwolennicy cara i rządu tym czasowego a tych było dużo.
12 2 12