Mam nadzieje, ze mi pomozecie:D Mam wymienic 10 najwazniejszych korzysci, jakie uzyskaly kraje Europy Srodkowo-Wschodniej dzieki intergracji z Unia Europejska. Wez pod uwage gospodarke, ustroj polityczny, komunikacje, warunki zycia ludnosci. Potrzebuje tego na jutro. Z gory dziekuje.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T18:37:41+02:00
W sferze politycznej członkostwo krajów Europy Środkowo - Wschodniej stanowić będzie gwarancje bezpieczeństwa i utrwalenie demokratycznego modelu ustrojowego w tym obszarze Europy.
W sferze gospodarczej członkostwo krajów Europy Środkowo - Wschodniej w Unii Europejskiej może przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów, czego przykładem jest Hiszpania. Korzyści z rozszerzenia osiągną również kraje Unii Europejskiej - dzięki zwiększeniu produkcji, głębszej specjalizacji i silniejszej konkurencji. Sprawozdawcy z sekcji "międzynarodowa współpraca gospodarcza a integracja europejska" stwierdzili, iż proces integracji ekonomicznej jest grą o sumie dodatniej, co oznacza, że wszyscy partnerzy mogą na niej skorzystać.
Rynki krajów kandydujących w konfrontacji z konkurencją unijną zmuszone będą do głębokiej restrukturyzacji przede wszystkim przemysłu, część przedsiębiorstw ulegnie likwidacji, a część która sprostała restrukturyzacji, działa już w warunkach silnej konkurencji.
PRACOWNICY z krajów Europy Środkowo - Wschodniej uzyskają dostęp do europejskiego rynku pracy. Dyplomy i kwalifikacje uzyskane w krajach kandydujących będą uznawane na obszarze Unii Europejskiej, ciągłość pracy będzie zachowana. Swoboda przemieszczania spowoduje, iż będzie można się osiedlić na terenie całej Unii. Przyjęcie rozwiązań prawa unijnego oznacza również nowe uprawnienia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę prawną kobiet przed tzw. dyskryminacja pośrednią.
Polityka regionalna Unii Europejskiej przewiduje pomoc dla regionów słabiej rozwiniętych w stosunku do średniego poziomu PKB w Unii i regionów o wysokim bezrobociu.

Na skutek większej stabilności prawnej i gospodarczej krajów kandydujących, prywatyzacji gospodarek oraz dostępu inwestorów zwiększy się napływ kapitału zagranicznego. Napływowi kapitału zagranicznego sprzyjać będą również relatywnie niższe koszty pracy w tym wysoko kwalifikowanej.