Są 3 towary: czapka, rękawiczki i szalik, mające na początku tę samą cenę. Czapka najpierw stanowiła o 10% a potem zdrożała o 15%, rękawiczki najpierw zdrożały o 15% a potem staniały o 10%, szalik najpierw staniał o 15% a później zdrożał o 10%. Niech c, r i s oznaczają odpowiednio końcowe ceny czapki, rękawiczek i szalika. Napisz prawdziwe stwierdzenia, np. c≤s(to jest tylko przykład) :)

1

Odpowiedzi

2009-04-25T11:37:49+02:00
Czapka

x-0,1x=0,9x
0,9x+0,15(0,9x)=0,9x+0,135x=1,035x


rękawiczki

x+0,15x=1,15x
1,15x-0,1(1,15x)=1,15x-0,115x=1,035x


szalik

x-0,15x=0,85x
0,85x+0,1(0,85x)=0,85x+0,085x=0,935x

c=r
c>s
r>s