Odpowiedzi

2010-04-09T17:02:07+02:00
Powiadają, że się coś popsuło u osi,
Stąd już lato nie lato, a zima nie zima".
Bajki, powieści godne mamek lub pielgrzyma,
Nawet i kalendarza; ale to ogólnie.
Chcesz, abym lepszość naszą dowodził szczególnie?"
Zgoda". Więc... ale skądże wywodzić pochwały,
Na przykład pisma nasze - to oryginały.
I choć czasem zdaje się, iż dawnych skradamy,
Gdy im czyniem ten honor, wtenczas poprawiamy.
________________________________________________________
Ten fragment utworu Ignacego Krasickiego jest przykładem fałszerstwa władz wobec ludzi. Upomnieni o błędzie z niechęcią, ale poprawiamy go (naprawiamy) czyniąc kolejne fałszerstwo. Obłuda i kłamstwo oblega cały świat i nikt nie może tego powstrzymać. Jest to bardzo trudny utwór, jak zresztą każdy Krasickiego. Przy każdym musimy się zastanowić tak jak i tu.
5 1 5
2010-04-09T17:04:18+02:00


Żółwim krokiem szły przedtem nauki kłopotne.

My, orły wybujałe, orły bystrolotne,

Wzbiwszy pod same nieba rozpostarte skrzydła,

30 Z góry patrząc widziemy treści i prawidła.

Darmo się matka rzeczy z swym działaniem kryła —

Bystrość nasza zakąty ciemne wyśledziła;

Darmo wyrok najwyższy granice oznaczył —

Przeszedł człek, zdarł zasłonę i jawnie obaczył,

35 Co było wiekom tajno. Więc sędzie dobrani,

Każdy, co jest, wychwala, a co było, gani,

Przewraca dawnych mozół działania na nice,

A rozpostarłszy bystre pojęcia granice,

W taki się lot zapuszcza, iż można by myślić,

40 Jak co lepiej wynaleźć alboli określić.
3 1 3
2010-04-09T17:04:22+02:00
Powiadają, że się coś popsuło u osi,
Stąd już lato nie lato, a zima nie zima".
Bajki, powieści godne mamek lub pielgrzyma,
Nawet i kalendarza; ale to ogólnie.
Chcesz, abym lepszość naszą dowodził szczególnie?"
Zgoda". Więc... ale skądże wywodzić pochwały,
Na przykład pisma nasze - to oryginały.
I choć czasem zdaje się, iż dawnych skradamy,
Gdy im czyniem ten honor, wtenczas poprawiamy.
4 1 4