Jak to rozwiazac liczba a=w liczniku √5 w mianowniku √2+√5
2.dana jest fukcja f okreslona wzorem f(x)=x+4 dla x∈(-∞,-2> 3x+9 dla x∈(-2,1> x-7 dla x∈<1.+∞) to wszystkow klamrze jest ile wynosi liczba miejsc zerowych ?
3.funkcja liniowa f przyjmuje wartosci ujemne w przedziale (5,+∞) a wykres tej funkcji przecina oś OY w punkcie o rzednej 3.wzór tej funkcji to

1

Odpowiedzi

2010-04-10T13:36:44+02:00
Niestety ale nie pomogę ci bo nie miałam jeszcze funkcji