Mam do zrobienia 2 zadania z geografii. Z góry dzięki za pomoc :)

1). Jednym z ważniejszych procesów społecznych w Ameryce jest szybki wzrost liczby ludności miejskiej. Podaj kilka przykładów pozytywnych i negatywnych zjawisk związanych z niekontrolowanym wzrostem miast.

2). Ameryka Północna i Południowa to kontynenty, na których grupy ludności napływowej wytworzyły własną kulturę. Wśród nich byli nasi rodacy. Wielu z nich przyczyniło się do rozwoju tych krajów. Przedstaw krótki życiorys jednego z Polaków, którzy działali w krajach Ameryki.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T16:01:41+01:00
1
W Ameryce znajduje się sześć ponad dziesięciomilionowych aglomeracji. Magnesem, który przyciąga ludzi do wielkich miast jest przede wszystkim chęć poprawy żrcia. W porównaniu z małą miejscowością, łatwiej można tam znaleźć pracę
. Często jest ona także lepiej płatna. Przeprowadzka do miasta nie zawsze jeddnak wiąże się z korzystnymi zmianami. O ile bowiem ludzie przbywający do miast szybko znajdują zatrudnienia, o tyle z inną sytuacją mamy do czynienia w państwach Ameryki Łacińskiej. Tamtejsze miasta nie są w stanie zaoferować pracy większości nowych mieszkńcóww. Dlatego przybysze z terenów wiejskich osiedlają się głownie w dzielnicach nędzy.


2

Bolesław Wierzbiański (1915 - 2004) dziennikarz, wydawca, działacz polonijny; przed wojną działacz Związku Pol. Młodzieży Demokr. Od 1956 na stałe w USA; 1958 prowadził agencję prasową Foreign News Service (obsługiwała ponad 360 pism na całym świecie); 1971 współzałożyciel największej gazety ukazującej się w języku pol. poza krajem.
2 5 2