W skład geografii ekonomicznej wchodzą: geografia komunikacji, usług, przymsłu, rolnictwa, ludności i osadnictwa, religii oraz kultury.Wpisz dyscyplinę geografii ekonomicznej, ktore dotyczą ponizsze zdania.

a-Najwieksza gestość zaludnienia w USA wystepuje na obrzeżu wschodnim.
b-W Indiach ryż uprawia sie na żyznych glebach Niziny Gangesu.
c-W Europie najważniejszą drogą wodną jest rzeka Ren.
d-W Islandii podstawowym źródłem energii są elektrownie geotermalne.
e-Turystyka ne Seszelach przynosi ok. 70% wpływów do budżetu.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T18:47:54+02:00
A) g. osadnictwa
b) g. rolnistwa
c) g. komunikacji
d) g. przemysłu
e) g. usług