1)Napisz równanie okręgu o środku O i promieniu r. O=(-3,4) r=pierwiastek z 2

2)Napisz rownanie prostej wiedzac ze;
a)jej wspolczynnik kierunkowy = minus dwie trzecie
i nalezy do niej punkt A=(-35,64)
b)naleza do niej punkty A=(12,-8) B=(-3,1)

3)Punkty A=(-3,-2) i B=(17,10) sa koncami odcinka AB.Punkt C dzieli ten odcinek w taki sposob,ze AB:CB JEST ROWNE 1:3.wYZNACZ WSPOLRZEDNE PUNKTU C

4)Poprowadzono prosta prostopadla do prostej y=minus dwie piąte x +4 i przechodzaca przez punkt A=(0,4).Oblicz pole trojkata wyznaczonego przez te proste i oś x ukladu wspolrzednych

5)Dane jest rownanie prostej w postaci ogolnej 3x-4y+8=0.Napisz rownanie prostej przechodzacej przez punkt A=(-4,-5)
---rownoleglej

1

Odpowiedzi

2010-04-09T17:50:09+02:00
Zad1. (x+3)²+ (y-4)²=4
zad5. 3x-4y+c=0
p=(-4, -5) w miejsce x i y podstawiłam dane
3*(-4)-4*(-5)+c=0
-12+20+c=0
c=-8
Zad2.a)
y=-2/3x+b i przechodzi przez punkt A(-35,64) podstawiam w miejsce x i y czyli 64=2/3*(-35)+b
64=-70/3+b
b=64+70/3
odp ta prosta to y=(-2/3)x+64+(70/3).

b) y=ax+b
-8=12a+b
1=-3a+b
sprawdz czy zadanie 3 dobrze napisałaś bo moim zdaniem tam powinno być AC:BC a nie AB:BC
odejmujemy stronami i wychodzi:
-9=16a czyli a=-9/16 b=-1,25 czyli równanie prostej: y=-9/16-1,25