Odpowiedzi

2010-04-09T17:35:23+02:00
M kartka
D kartki
C kartce
B kartkę
N z kartką
M o kartce
W o kartko!

artykuł -przemysłowy i prasowy
chorągiew- flaga (bandera) i dłuższe włosy występujące u psów na spodniej stronie ogona (okreslenie stosowane w lowiectwie)
istota- żywa i sedno (np sprawy)
kontakt- elektryczny i telefoniczny (lub osobisty) między ludźmi
magazyn- czasopismo lub pomieszczenie do przechowywania, a takze duży sklep
10 3 10
2010-04-09T17:39:47+02:00
Zad1
artykuł
1. «tekst publicystyczny, literacki lub naukowy zamieszczony w gazecie lub czasopiśmie»
2. «rzecz, która jest przedmiotem handlu»
istota
1.osoba,stworzenie
M.kartka
D.kartki
C.kartce
B.kartke
N.kartką
Ms.kartce
W.kartko!
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T17:40:28+02:00
1.artykuł(artykuł prasowy)- jest kawałkiem tekstu przeznaczonym do publikacji w czasopiśmie, magazynie, gazecie, ulotce itp.
artykuł-(artykuł przemysłowy) - przedmiot handlu, towar

chorągiew-jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich
chorągiew-podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej o różnej liczebności

istota-człowiek jako istota społeczna
istota-(istota gąbczasta)-rodzaj tkanki kostnej

kontakt-gniazdo elektryczne
kontakt-komunikacja między ludźmi

magazyn-inaczej czasopismo,gazeta
magazyn-miejsce do składowania różnych towarów

2. Mianownik (M.)-kartka
Dopełniacz(D.)-kartki
Celownik(C.)-kartce
Biernik(B)-kartkę
Narzednik(N)-z kartką
Miejscownik(Msc.)- o kartce
Wolacz(W.) - kartko !

25 4 25