Odpowiedzi

2010-04-09T17:36:17+02:00
Wolny - zajęty
flegmatyk - choleryk
depresja - mania
tolerancja - dyskryminacja
ponurak - wesołek

analogia - podobieństwo
dylemat - kłopot
komentarz - uwaga
2010-04-09T17:40:10+02:00
1.
wolny-zajęty
flegmatyk-choleryk
depresja-wesołość
tolerancja-rasizm
ponurak-zabawny

2.
analogia-podobieństwo, bliskość
dylemat- kłopot
komentarz- zdanie
2010-04-09T17:43:09+02:00
1.
wolny - zajęty /szybki
flegmatyk - choleryk
depresja - mania
tolerancja-nietolerancja (dyskryminacja)
ponurak- wesołek
2.
analogia- podobieństwo
dylemat- problem, kłopot
komentarz- 1)wyjaśnienie, 2) omówienie 3)interpretacja 4)potocznie: wypowiedź, uwaga, plotka