117.Uzupełnij równania reakcji otrzymywania estrów.
a)...HCOOH + .... C5H11OH ---> .........+......
b)..........+.......---> ....C4H9COOCH3 +......
c)...C5H11COOH + ....... ---> ...C5H11COOC2H5 +.....
d)...C17H33COOH + ....C4H9OH--->..........+........
e).......+......--->..C15H31COOC3H7 +.........
f)....C9H19COOH +....C6H13OH--->.......+......

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T17:37:43+02:00
A)HCOOH + C5H11OH --->HCOOC5H11 + H2O
b)C4H9COOH+CH3OH---> C4H9COOCH3 + H2O
c)C5H11COOH + C2H5OH---> C5H11COOC2H5 + H2O
d)C17H33COOH +C4H9OH--->C17H33COOC4H9 + H2O
e)C15H31COOH + C3H7OH--->C15H31COOC3H7 + H2O
f)C9H19COOH + C6H13OH--->C9H19COOC6H13 + H2O
2 5 2
2010-04-09T17:50:16+02:00
A)HCOOH + C5H11OH->HCOOC5H11 + H2O
b)C4H9COOH+CH3OH->C4H9COOCH3 + H2O
c)C5H11COOH + C2H5OH->C5H11COOC2H5 + H2O
d)C17H33COOH +C4H9OH->C17H33COOC4H9 + H2O
e)C15H31COOH + C3H7OH->C15H31COOC3H7 + H2O
f)C9H19COOH + C6H13OH->C9H19COOC6H13 + H2O
3 2 3