O! jak daleko brzmi ta harfa złota,
Któréj mi tylko echo wieczne słychać!
Druidyczna to z głazów wielkich grota,
Gdzie wiatr przychodzi po szczelinach wzdychać
I ma Elektry głos – ta bieli płótno
I odzywa się z laurów: Jak mi smutno!
Tu po kamieniach, z pracowną Arachną
Kłóci ,się wietrzyk i rwie jéj przędziwo;
Tu cząbry smutne gór spalonych pachną;
Tu wiatr obiegłszy górę ruin siwą,
Napędza nasion kwiatów – a te puchy
Chodzą i w grobie latają jak duchy.


z tego wiersza wypisz środki stylistyczne. a obok jednego z nich określ funkcję.

np.
O, życie moje ! Ileż ty ran mi zadajesz ... - apostrofa, wykrzyknienie

1

Odpowiedzi

2010-04-10T11:24:55+02:00
O! jak daleko brzmi ta ......harfa złota,... - epitet

Chodzą i w grobie latają jak duchy. - porównanie

Gdzie wiatr przychodzi po szczelinach wzdychać- personifikacja

Kłóci ,się wietrzyk i rwie jéj przędziwo- animizacja

Tu cząbry smutne gór spalonych pachną;
Tu wiatr obiegłszy górę ruin siwą, - anafora

Napędza nasion kwiatów – a te puchy
Chodzą i w grobie latają jak duchy. przerzutnia

Tu cząbry smutne gór spalonych pachną; - inwersja