Odpowiedzi

2009-11-03T19:13:07+01:00
Rapallo:
-1922r.
-między Rosją a Niemcami
-Niemcy mogli bez przeszkód szkolić swoich lotników i tworzyć kadrę wojsk pancernych na poligonach i w bazach położonych w głębi państwa rosyjskiego łamiąc tym samym traktat wersalski.
-strony zrezygnowały z roszczeń finansowych z okresu wojny i okresu powojennego
-koniec izolacjonizmu tych państw
-współpracy gospodarczej i politycznej Rosji i Niemiec

Locarno
-1925r.
-Między Niemcami a Francją i Belgią
-nienaruszalność granicy między Niemcami a Francją i Belgią
-Wielka Brytania i Włochy miały w razie agresji ze strony Niemiec lub Francji udzielić pomocy stronie napadniętej
-Niemcy nie gwarantowały nienaruszalności granic z Polską i Czechosłowacją co oznacza wyraźne aluzje co do wojny.