Pilne!!!
Podaj nazwę naszej diecezji: nazwisko i imię biskupa i opisz na czym polega praca biskupa.
to zadanie dotyczy mojego miasta i biskupa którego nie znam więc
miasto: Góra Śląska
województwo: dolnośląskie
powiat: górowski
może jest ktoś z góry to zrobi mi to zadanie?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T17:49:48+02:00
Edward Janiak
Praca biskupa polega na naśladowaniu Chrystusa i świadczeniu o Jego miłości do ludzi i świata.
Do jego obowiązków należy być w stałej łączności z Ojcem Świętym (papieżem) i z Kolegium Biskupów.
Pełni władzę pasterską w swojej diecezji, a więc współpracuje z wszystkimi proboszczami, którzy z jego upoważnienia pełnią posługę w parafiach.
5 3 5
2010-04-09T17:50:39+02:00
Diecezja wrocławska
arcybiskup Marian Gołębiewski
Do zadań biskupa nalezy reprezentowanie swojej diecezji podczas Synodu Biskupów, czy też Konferencji Episkopatu. Do jego obowiązków należy równiez wizytowanie całej diecezji, raz na pięć lat raportowanie Stolicy Apostolskiej o jej stanie, wyświęcanie kapłanów.

Wg kodeksu prawa kanonicznego obowiązki biskupa diecezjalnego względem wiernych swojej diecezji to obowiązek przedstawiania wiernym i wyjaśniania prawdy wiary, w które należy wierzyć i stosować w obyczajach, sam często przepowiadając. Powinien również troszczyć się o to, by pilnie wypełniano przepisy kanonów, dotyczące posługi słowa, zwłaszcza homilii i nauczania katechetycznego, tak żeby wszystkim była przekazywana cała nauka chrześcijańska. (kan. 386 § 1 KPK)

Biskup diecezjalny powinien dbać o przestrzeganie wszystkich przepisów kościelnych, by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w zakresie posługi słowa, sprawowania sakramentów i sakramentaliów, kultu Boga i świętych, jak również zarządzania dobrami (kan. 392, § 2 KPK).


Pozdrawiam:)
4 3 4