Odpowiedzi

2010-04-09T17:51:38+02:00
Najpierw policzmy początkową energię kinetyczną wózka.
korzystamy ze wzoru:
Ek₀ = mv²/2 = [100kg * (2m/s)²]/2 = 200J
po popchnięciu wózka prędkość wzrosła trzykrotnie, podstawmy więc do wzoru za v => 3v :
Ek₁ = m(3v)²/2 = [100kg*(6m/s)²]/2 = 1800J
szukamy stosunku między Ek₁ i Ek₀:
Ek₁/Ek₀ = 1800J/200J = 9
Energia kinetyczna wzrośnie 9 razy.
2010-04-09T17:54:21+02:00
DANE:
m= 100 kg
v₁=2 m/s
v₂= 2 m/s * 3 = 6 m/s

Ek= ½mv²

Ek₁= ½*100kg*(2m/s)²=200 J
Ek₂= ½*100kg*(6m/s)²=1800J

1800J:200J=9
1800 J - 200 J = 1600 J

Wzrośnie 9 razy, o 1600 J.
1 5 1