Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T18:14:05+02:00
CO₂ + HCl →
CO₂ + H₂O → H₂CO₃
CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O
2CH₄ + 3O₂ → 2CO + 4H₂O
C₂H₄ + 3O₂ → 2CO₂ + 2H₂O

chyba dobrze, choć nie jestem pewna. :)