Pytania o Karolu Wojtyle - to jest test.

Proszę wykonać bez błędów !


Pytanie 1
Najbardziej na jego wychowanie wpłynęła :
a)matka Emilia
b)ciotka
c)ojciec

2 Był bardzo dobrym kolega , ponieważ :
a)dawał ściągać
b)nie dawał ściągać
c)obojętne mu były niepowodzenia kolegów

3 Poza nauką szkolną pochłaniały go:
a)teatr
b)zawody sportowe
c)języki obce

4Był zawsze aktywny , pracowity , nie lubi wypoczynku biernego . Do ulubionych zajęć tego typu należały :
a)pisze wycieczki , jazda konna , narciarstwo
b)turystyka , narciarstwo , kajakarstwo
c)turystyka , narciarstwo , łyżwiarstwo


5.Jako metropolita krakowski , Karol Wojtyła odwiedził Bodzentyn w :
a)1970 roku
b) 1974 roku
c)1975 roku

6.Z racji :
a)Honorowego Obywatelstwa Miasta Bodzentyn
b)Peregrynacji Kopii Jasnogórskiego Obrazu
c) innych przyczyn (powodów)

7. Bodzentyn otrzymał swoją nazwę od:
a)biskupa kieleckiego
b)biskupa krakowskiego
c)prymasa

8.Ostatnia pielgrzymka do Polski odbywała się w:
a)2000 roku
b)2001 roku
c)2002 roku

9. Związana była z:
a)Kultem Miłosierdzia Bożego
b) Beatyfikacją Karoliny Kózki
c) Beatyfikacji Alberta Chmielewskiego

10.Bardzo pragnął przybyć do:
a)USA
b)Wielkiej Brytanii
c) Rosji

11.I doszło do tej pielgrzymki na:
a)2 lata przed śmiercią
b)5 lat przed śmiercią
c)w ogolę nie doszło

12.Tuż przed śmiercią zwrócił się szczególnie do młodych słowami:
a)Szukałem Was , a Wy przyszliście do mnie
b)Kochałem Was i nadal Was Kocham
c) Będę o Was pamiętał po śmierci

13. Po raz ostatni wielka rzesza pielgrzymów zgromadziła się 08.04.2005 roku. Dzięki przekazom telewizyjnym , które docierały do nas do najdalszych zakątków globu , w pogrzebie Jana Pawła II uczestniczyło:
a)100 mln ludzi
b)500 mln ludzi
c)ponad mln ludzi

14.Było to zatem:
a)jedno z największych zgromadzeń w historii świata
b)drugie z kolei
c)trzecie z kolei

15. Największym wydarzeniem w czasie Pontyfikatu Jana Pawła II było:
a)wybór Polaka
b)zamach na Ojca Świętego
c)pielgrzymka do Polski

16.W więzieniu Ojciec Święty:
a)nie odwiedzał zamachowca
b) odwodził raz i wybaczył mu
c) odwodził go dwu krotonie

17.Pielgrzymując po Polsce , najbliżej nas był w:
a)Krakowie
b)Tarnowie
c)Masłowie

18.I przepoczwarzał :
a)Pierwsze Przykazanie Boskie
b)Drugie
c)Czwarte

19.W czasie Pontyfikatu okazywał miłość wszystkim , a szczególnie:
a)dzieciom
b) młodzieży
c)starszym i chorym

20.Dlatego wprowadził:
a)Światowy Dzień Chorych
b)Światowe Dni Młodzieży
c)Tajemnice Światła Różańca Świętego

2

Odpowiedzi

2010-04-09T18:12:15+02:00
1.b
2a
3b
4a
5c
6b
7b
8b
9a
10b
11c
12a
13b
14a
15b
16b
17a
18a
19b
20b
2010-04-09T18:41:48+02:00
1.c
2.a
3.b
4.b
5.c
6.b
7.b
8.c
9.a
10.c
11.c
12.a
13.b
14.a
15.b
16.b
17.a
18.c
19.b
20.b
2 4 2