Zadanie 1.

Treść zadania: Promień podstawy walca ma długość 6 cm , a wysokość 5 cm długości. Oblicz:

a). Pole powierzchni przekroju osiowego.
b). Objętość walca.
c). Pole powierzchni całkowitej walca .

Zadanie 2.

Treść zadania: Oblicz objętość i pole powierzchni kuli :

a). O promieniu 3 cm.
b). O średnicy 4 pierwiastków z 3 m.


Zadanie 3.

Treść zadania: Średnica podstawy walca o objętości 0,64 pi dm sześciennych ma 16 cm. Jaką wysokość ma ten walec ? .

Zadanie 4.

Treść zadania: Jak zmieni się objętość stożka o promieniu 1 i wysokości H , gdy wysokość zwiększymy dwukrotnie , a promień zmniejszymy dwukrotnie ?.

Zadanie 5.

Treść zadania: Mosiężną kulę o średnicy 24 cm przetopiono na jednakowe kule o średnicy 4 cm. Ile małych kul otrzymano ?.

Zadanie 6.

Treść zadania: Przekrój osiowy kuli ma pole powierzchni równe 9 pi . Oblicz pole powierzchni i objętość tej kuli ..

__
Proszę Was o pomoc .. ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-09T18:23:09+02:00
Zad 1
Po-pole przekroju osiowego
r-promien
h-wysokosc
V-objetosc
Pc-pole calkowite
π≈3,14
a)Po=2rh=2*6*5=60cm²
b)V=πr²h=3,14*36*5=565,2cm³
c)Pc=2πr(r+h)=2*3,14*6(6*5)=37,68*30=1130,4cm²

zad2
a) V=4/3πR³=4/3*3,14*3³=4/3*3,14*27=113,04cm³
P=4πR²=4*3,14*3²=4*3,14*9=113,04cm²
b) V=4/3*3,14*(2√3)³=4/3*3,14*24√3=100,48√3m³
P=4*3,14*(2√3)²=4*3,14*12=150,72m²

zad 3
0,64πdm³=π½*1,6*h
0,64πdm³=0,8πh /:0,8π
0,8dm=h

zad4
⅓π1²h=⅓πh
⅓π(½)²*2h=⅙πh
⅓πh:⅙πh
Odp:zmniejszyla sie 2 razy

zad 6
9π=2πr/2π
4,5=r
V=4/3*3,14*(4,5)³=1144,53/3=381,51
P=4*3,14*(4,5)²=254,34
2010-04-09T18:31:45+02:00
6.
pi r*r=9pi
r=3
V=4/3 pi 3*3*3
V=27*pi*4/3
V=36pi cm2
Pc=4*pi*r*r
Pc=4*pi*3*3
Pc=36 pi cm2

4.
r=1
V=1/3 pi r*r*H
V=1/3pi H cm3
V1=1/3 pi 1/2* 1/2 * 2H
V1=1/3*1/4*pi*2H
V1=1/6 pi *H cm3
Objetosc zmniejszy sie trzykrotnie.

3.
V= 6,4 pi cm3
r=8 cm
6,4 pi = pi 8*8*H
64H=6,4
H= 0,1