Zadanie1 Oblicz wysokość i objętość ostrosłupa prawidłowego:
a) czworokątnego o krawędzi podstawy 1dm i krawędzi bocznej 2dm,
b) trójkątnego o krawędzi podstawy 8cm i krawędzi bocznej 12cm,
c) sześciokątnego o krawędzi podstawy 4cm i krawędzi bocznej 10cm

1

Odpowiedzi

2010-04-10T00:34:35+02:00
A)

H= 2dm
V= 1²*2 = 2dm³

b)
H=12cm
Pp= (a²√3)/4 = (8²√3)/4 = 16√3
V=16√3 * 12=192√3

c)
H=10cm
Pp=6*[(a²√3)/4]=6*[(4²√3)/4]=24√3
V=24√3 * 10= 240√3