W pewnej firmie pracownicy zostali zaszeregowani do trzech grup uposażeń. Liczbę pracowników i płace w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Płaca miesięczna 540 480 400
Liczba pracowników 2 6 12
a)Wyznacz średnią płacę miesięczną w tej firmie.
b)Oblicz wariancję i odchylenie standardowe miesięcznej płacy w tej firmie. Odchylenie standardowe podaj z dokładnością do 0,1.

1

Odpowiedzi

2010-04-09T19:54:02+02:00
A) 2*540=1080
6*480=2880
12*400=4800
2+6+12=20 <-- tyle osób jest w firmie
1080+2880+4800=8760

8760/20=438 zł<-- taka jest średnia pensja w tej firmie