Korzystając z atlasu geograficznego oraz dostępnych źródeł informacji, wymień przykład gór wysokich, średnich i niskich w Polsce. Do każdego przykładu dopisz nazwę najwyższego szczytu oraz jego wysokość.

góry wysokie - .................................... - ....................................
góry średnie - .................................... - ....................................
góry niskie - .................................... - ....................................

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T16:10:12+01:00
Góry wysokie - Tatry - najwyższy szczyt: Rysy 2499 m n.p.m.
góry średnie - Sudety - najwyższy szczyt: Śnieżka 1602 m n.p.m.
góry niskie - Góry Świętokrzyskie - najwyższy szczyt: Łysica 612 m n.p.m.
118 3 118
2009-11-03T16:22:18+01:00
G.wysokie : Karpaty-rysy-2499mnpm
g.srednie : Sudety - śnieżka - 1602mnpm
g.niskie : G.Świetokrzyskie - Łysica - 612 mnpm
219 4 219
2009-11-03T16:28:38+01:00
Góry:
wysokie- Tatry, Rysy 2499m n.p.m.
średnie- Sudety, Śnieżka 1602m n.p.m.
niskie- Góry Świętokrzyskie, Łysica (lub inaczej Góra Świętej Katarzyny) 612m n.p.m.
54 4 54