Zad . 1 ;)
Ile kilometrom w rzeczwistości odpowiada 1 cm na mapie o podanej skali ?
a) 1:100 000 b) 1 :200 000 c) 1:3000 000
zad 2
Przy nazwach miejscowości podano , jaka jest odległoścw lini prostej między nimi na pewnej mapie oraz skalę tejmapy . Oblicz rzeczewiste odległości między tymi miejscowościami .
a) Miasto - Bytów , 7 cm 5 mm skala 1 :500 000
b) Szczecin - Nowy Sąsz , 1 m , skala 1 :600 000
c) Warszawa - Praga , 2 cm 5mm , skala 1: 20 000 000
Pomóżcie !!

3

Odpowiedzi

2010-04-09T18:55:44+02:00
Zad1.
a) 1 cm = 1k
b)1m = 2
C)1cm= 30
zad 2
a) 1 cm = 5
5*7,5cm = 37,5km
b)1 m = 100 cm
1cm = 6
100*6=600 km
c) 1 cm= 200
200*2,5=500
2010-04-09T18:59:58+02:00
Zad 1,
a.) 1:100000
1 cm= 100000 cm w terenie
100000 cm= 1000m
1000m= 1 km

b.) 1:200000
1 cm= 200000 cm w terenie
20 0000 cm= 2000m
2000m= 2 km

c.)1:3000000
1 cm= 3000000 cm w terenie
3000000 cm=30000m
30000m= 30 km

zad 2.
a.) skala 1:500 000
1 cm= 500 000 cm
7,5 cm * 500 000= 375 0000 cm =37500m=37,5 km

b.)1:600000
1m=100 cm
100 * 600000= 60000000c m= 600000m=600 km

c.) skala 1 :20000000
1 cm = 20000000c m
2,5 cm * 20 000 000= 500 000 000 cm =5000 000m = 5000 km
2 5 2
2010-04-09T19:08:18+02:00
1)
a) 1km bo najpierw zamieniamy na metry czyli ucinamy dwa zera, botem metry na km więc ucinamy trzy zera i tak robimy w każdym podpunkcie tego zadania :)
b)2 km
c)30 km

Rozwiązanie zadania 2 w załączniku :)
1 1 1